مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LGQ

مخفف عبارت LGQ

Loop Quantum Gravity
گرانش کوانتومی حلقه‌ای (LQG)، یک نظریه...
FFM

مخفف عبارت FFM

Five-Factor Model
در روان‌شناسی،مدل پنج عاملی شخصیت (FFM)...
ASIMO

مخفف عبارت ASIMO

Advanced Step in Innovative MObility
آسیمو یک روبات انسان‌نما است که توسط...
DRDC

مخفف عبارت DRDC

Defence Research and Development Canada
تحقیقات دفاع و توسعه کانادا یکی از...
NAVA

مخفف عبارت NAVA

National Anti-Vivisection Alliance
اتحادیه ملی ضد زنده‌شکافی (NAVA) یک...
IIE

مخفف عبارت IIE

Institute of International Education
مؤسسه آموزش بین‌المللی (Institute of...