مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...