مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPMA

مخفف عبارت IPMA

International Public Management Association
انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه...
ساترا

مخفف عبارت ساترا

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر
سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و...
UPU

مخفف عبارت UPU

Universal Postal Union
اتحادیه جهانی پست (UPU) نخستین انجمن در...
GAISF

مخفف عبارت GAISF

General Association of International Sports Federations
انجمن جهانی فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی...