مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFI

مخفف عبارت SFI

Sustainable Forestry Initiative
پیش گامان در حفاظت و نگهداری در سیستم...
IRISSF

مخفف عبارت IRISSF

Iranian Shooting Sport Federation
فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران...
BWF

مخفف عبارت BWF

Badminton World Federation
فدراسیون جهانی بدمینتون که به صورت مخفف...
SPT

مخفف عبارت SPT

Sony Pictures Television
سونی پیکچرز تله‌ویژن یک شرکت بین‌المللی...
RFI

مخفف عبارت RFI

Radio France Internationale
رادیو بین‌المللی فرانسه یا به‌صورت مخفف...
ENDESA

مخفف عبارت ENDESA

Empresa Nacional de Electricidad, S.A
اندسا (Endesa) بزرگترین شرکت انتقال برق...