مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HPV

مخفف عبارت HPV

Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction
انقباض عروق ریوی هیپوکسیک (HPV) ،...
EMS

مخفف عبارت EMS

Education Management System
سیستم مدیریت فرآیند آموزش (سامانه...
FDI

مخفف عبارت FDI

Foreign Direct Investment
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اختصاری FDI)...
ASP

مخفف عبارت ASP

Alkaline, Surfactant, Polymer
دسته بندی آلکالاین و سورفکتانت (...