مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...
DPRK

مخفف عبارت DPRK

Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
PRK

مخفف عبارت PRK

Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...