مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

JINSA

مخفف عبارت JINSA

Jewish Institute for National Security Affairs
بنیاد یهودی امور امنیت ملی (نام...
DGSE

مخفف عبارت DGSE

Direction Générale de la Sécurité Extérieure‎
اداره کل امنیت خارجی (DGSE)، سازمان...
ICPO

مخفف عبارت ICPO

International Criminal Police Organization
پلیس بین‌الملل یا اینترپل، سازمانی...
SPP

مخفف عبارت SPP

Security and Prosperity Partnership
امنیت و مشارکت رفاه و مشکلات...