مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

سماح
مخفف عبارت سماح
ساماندهی مشتاقان ایام حضور در اعتاب مقدسه
سامانه سماح که مخفف عبارت ساماندهی...
MIS
مخفف عبارت MIS
Masjed i Soleyman
مسجدسلیمان یکی از شهرهای استان خوزستان...
NYC
مخفف عبارت NYC
New York City
نیویورک پرجمعیت‌ترین شهر ایالت نیویورک...
KPN
مخفف عبارت KPN
Koninklijke PTT Nederland
کی‌پی‌ان، (KPN) شرکت مخابرات هلندی است،...