مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WED

مخفف عبارت WED

World Environment Day
روز جهانی محیط زیست (WED) پنجم ماه ژوئن...
سیتا

مخفف عبارت سیتا

سرمايه گذاری سيمان تامين
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین یا هلدینگ...
بوم

مخفف عبارت بوم

برنامه ویژه مدرسه
بوم مخفف برنامه ویژه مدرسه هست. به این...