مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDTV
مخفف عبارت SDTV
Standard-Definition TeleVision
اس‌دی‌تی‌وی (SD TV) یا تصویر استاندارد...
DODAG
مخفف عبارت DODAG
Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
BSON
مخفف عبارت BSON
Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...
MVV
مخفف عبارت MVV
Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...
FEC
مخفف عبارت FEC
Forward Error Correction
نرخ تصحیح خطا. در الکترونیک و سیستم پخش...
PLD
مخفف عبارت PLD
Programmable Logic Devices
وسایل قابل برنامه ریزی (معمولا به چیپ...