مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SDTV

مخفف عبارت SDTV

Standard-Definition TeleVision
اس‌دی‌تی‌وی (SD TV) یا تصویر استاندارد...
DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
BSON

مخفف عبارت BSON

Binary Structured Object Notation
بی‌سون (BSON) یک قالب تبادل داده‌ی...
MVV

مخفف عبارت MVV

Maximum Ventilatory Volume
به حداکثر تنفس ارادی به صورت سریع و...