مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FCC

مخفف عبارت FCC

Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی از...
FCC

مخفف عبارت FCC

Federal Communication Commision
علامت اختصاری FCC ، سازمان آمریکائی که...