مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ص

مخفف عبارت ص

صلی الله علیه و آله و سلم
پسوند «صلی الله علیه و آله و سلم» به...
ره

مخفف عبارت ره

رحمة الله علیه
«رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر...
UNAIDS

مخفف عبارت UNAIDS

United Nations Programme on AIDS
برنامه مشترک ملل متحد در زمینه ایدز (...
نجات

مخفف عبارت نجات

نیروهای جهادی انقلابی تخصصی
موسسه فرهنگی دیجیتال نجات تحت حمایت...
CNPA

مخفف عبارت CNPA

Counter Narcotice Police of Afghanistan
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان...
SRP

مخفف عبارت SRP

Socialist Reich Party
حزب رایش سوسیالیست حزبی سیاسی در آلمان...