مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IKIA

Imam Khomeini International Airport

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
IKIA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود