مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MIT

مخفف عبارت MIT

Millî İstihbarat Teşkilatı
سازمان اطلاعات ملی (به ترکی استانبولی:...
DIA

مخفف عبارت DIA

Defense Intelligence Agency
آزانس اطلاعاات دفاعی از اعضای جامعه...
CPI

مخفف عبارت CPI

Communist Party of India
حزب کمونیست هند حزبی سیاسی در هند است....