مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CCI

مخفف عبارت CCI

Commodity Channel Index
اندیکاتور CCI نخستین بار توسط دونالد...
OCT

مخفف عبارت OCT

Optical Coherence Tomography
مقطع‌نگاری همدوسی اپتیکی یا OCT، نوعی...