مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PKD

Polycystic Kidney Disease

بیماری کلیه پلی کیستیک و چند کیست کلیوی
PKD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود