مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PWA

مخفف عبارت PWA

Progressive Web Application
برنامه های پیشرفته وب ( PWAs ) برنامه...
IMS

مخفف عبارت IMS

Irritable Male Syndrome
عارضه بدخلقی مردانه یا پریودی مردانه که...