مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HARP

مخفف عبارت HARP

High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس...
SDE

مخفف عبارت SDE

Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرده است....
AMP

مخفف عبارت AMP

Accelerated Mobile Pages
شرکت گوگل به تازگی یکی از ابزارهای جدید...
SGML

مخفف عبارت SGML

Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...