مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DDC

مخفف عبارت DDC

Display Data Channel
کانال نمایش داده (DDC) یک کانال ارتباطی...
KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
MACD

مخفف عبارت MACD

Moving Average Convergence Divergence
MACD یکی از اندیکاتورهای مهم و مورد...