مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
4WS

مخفف عبارت 4WS

Four Wheel Steering
سیستم 4WS به وسیله کنترل کردن زاویه همه...
ESP

مخفف عبارت ESP

Electronic Stability Program
برنامه ثبات الکترونیک خودرو (ایجاد...
ESC

مخفف عبارت ESC

Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC،...
UIQ

مخفف عبارت UIQ

User Interface Quartz
سیستم‌عامل UIQ با توجه به انعطاف پذیری...