مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ESOL

مخفف عبارت ESOL

English for Speakers of Other Languages
آزمون ESOL : همه ساله بیش از چهار...
ZAB

مخفف عبارت ZAB

Zukunfts Agentur Brandenburg
دفتر مركزی تحصیلات عالی خارجی (ZAB)...
JSOC

مخفف عبارت JSOC

Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
IADS

مخفف عبارت IADS

International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپزشکی...
بکفا

مخفف عبارت بکفا

برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...
سجاد

مخفف عبارت سجاد

سیستم جامع آموزشی دانشگاه
سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی...