مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HSDD

مخفف عبارت HSDD

Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم...
TOLIMO

مخفف عبارت TOLIMO

Test Of Language by the Iranian Measurement Organizations
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است که در...
ED

مخفف عبارت ED

Emergency Department
اورژانس به محلی گفته می‌شود که خدمات...
سابا

مخفف عبارت سابا

سازمان بهره وری انرژی ایران
محدویت منابع فسیلی ، رشد بالای مصرف...