مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

فملی
مخفف عبارت فملی
فلزات ملی صنایع مس ایران
نماد گروه فلزات شرکت ملی صنایع‌ مس‌...
CISA
مخفف عبارت CISA
The official site of Council of Iranian Scientific Associations
شوراي انجمن هاي علمي ايران مؤسسه‌اي‌...