مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DTD

مخفف عبارت DTD

Document Type Definition
تعریف نوع سند یا دی‌تی‌دی (DTD) وظیفه...
SGML

مخفف عبارت SGML

Standard Generalized Markup Language
اس‌جی‌ام‌ال یا زبان نشانه‌گذاری...
CRC

مخفف عبارت CRC

Committee on the Rights of the Child
پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون...
IDP

مخفف عبارت IDP

International Driving Permit
گواهینامه بین‌المللی رانندگی (آی‌دی‌پی)...
OCR

مخفف عبارت OCR

Optical Character Recognition
تشخیص نوری نویسه‌ها که با سرواژه‌ی OCR...
DOI

مخفف عبارت DOI

Digital Object Identifier
نشانگر دیجیتالی شیء ، یک رشتهٔ نویسه...