مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ALL

مخفف عبارت ALL

Acute Lymphoblastic Leukemia
لوسمی حاد لنفوئیدی یا به اختصار ALL یکی...
SCA

مخفف عبارت SCA

Sickle-Cell Disease
کم‌خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک...
AVF

مخفف عبارت AVF

Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
BMDW

مخفف عبارت BMDW

Bone Marrow Donors Worldwide
بانک اهدا کنندگان مغزاستخوان در سراسر...