مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LEED

مخفف عبارت LEED

Leadership in Energy and Environmental Design
استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی...
MAPPA

مخفف عبارت MAPPA

Maruyama Animation Produce Project Association
ماپّا (به ژاپنی: 株式会社 MAPPA، هپبورن:...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...
ICO

مخفف عبارت ICO

Initial Coin Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که در...