مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

USPTO

مخفف عبارت USPTO

United States Patent and Trademark Office
اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات...
SISMI

مخفف عبارت SISMI

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare
اداره اطلاعات نظامی ایتالیا که به...
CQU

مخفف عبارت CQU

Central Queensland University
دانشگاه کوئیزلند مرکزی که به اختصار CQU...
TCE

مخفف عبارت TCE

Treaty establishing a Constitution for Europe
عهدنامهٔ تدوین قانون اساسی اروپا (TCE)،...