مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FCB

مخفف عبارت FCB

Football Club Barcelona
باشگاه فوتبال بارسلونا (FCB) که بیشتر...