مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RID

router ID

یک پروتکل در مسیر یابی در شبکه
RID
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود