مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SQA

مخفف عبارت SQA

Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
BB

مخفف عبارت BB

Bulletin Board
تابلو اعلانات، آگهنامه دان، جای آگهنامه...
GMP

مخفف عبارت GMP

Guaranteed Maximum Price
جی‌ام‌پی عبارت است از روش‌های بهینه یا...
DSM

مخفف عبارت DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گذاری...