مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAO

مخفف عبارت CAO

Chief Administrative Officer
مدیر ارشد اداری (CAO) یکی از عنوان‌های...
IABA

مخفف عبارت IABA

Iranian American Bar Association
کانون وکلای ایرانی در آمریکا (IABA)...