مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS
مخفف عبارت PBS
Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
VFD
مخفف عبارت VFD
Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
CES
مخفف عبارت CES
Closed Ecological Systems
سامانه اکولوژیکی بسته (CES)، اکوسیستمی...
CPP
مخفف عبارت CPP
Cranial Perfusion Pressure
فشار پرفیوژن جمجمه میزان CPP باید بالای...
CFE
مخفف عبارت CFE
Certified Fraud Examiner
گواهی‌نامه بازرس تقلب گواهی‎شده (CFE)...
ACID
مخفف عبارت ACID
Atomic, Consistent, Isolated, and Durable
ACID از 4 قاعده تشکیل شده است (Atomic,...
UDDI
مخفف عبارت UDDI
Universal Description, Discovery and Integration
پروتکل شرح، کشف، و یکپارچه‌سازی فراگیر...