مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PBS

مخفف عبارت PBS

Phosphate Buffered Saline
محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS)...
VFD

مخفف عبارت VFD

Variable Frequency Drive
درایو فرکانس-متغیر یا (VFD) که هدف اصلی...
VAC

مخفف عبارت VAC

Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...