مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
DCO

مخفف عبارت DCO

Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
SDE

مخفف عبارت SDE

Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا...