مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EEM

مخفف عبارت EEM

Enterprise Engineering Methodology
متدولوژی مهندسی سازمان (EEM) متدولوژی...
DCO

مخفف عبارت DCO

Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...