مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GL

Good Luck

عبارت GL که اکثراً در بازی‌های اینترنتی بکار میرود، به معنای موفق باشید یا خوشبخت باشید می‌باشد.
GL
ارسال نظر

ارسال نظر