مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NFT

مخفف عبارت NFT

Non-Fungible Token
رمز غیرقابل معاوضه (ان‌اف‌تی) نوع خاصی...
HBSAG

مخفف عبارت HBSAG

Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
FDDI

مخفف عبارت FDDI

Fiber Distributed Data Interface
اف‌دی‌دی‌آی، با رابط توزیع کننده...
PFS

مخفف عبارت PFS

Pre Feasibility Study
ارزیابی اولیه یا پیش ارزیابی برای انجام...
MAF

مخفف عبارت MAF

Michoud Assembly Facility
مرکز اسمبلی میچود یکی از مراکز تولیدی...
EGSM

مخفف عبارت EGSM

Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در اروپا...