مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PMD
مخفف عبارت PMD
Pellucid Marginal Degeneration
کراتوکونوس یا قوز قرنیه (Keratoconus)...
PCOS
مخفف عبارت PCOS
Poly Cystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...
MD
مخفف عبارت MD
Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...
PS
مخفف عبارت PS
Progeroid Syndromes
سندرم‌های پروجروید یا پروگروید یا به...
BPD
مخفف عبارت BPD
Borderline Personality Disorder
اختلالات شخصیتی مرزی یا BPD یک نوع...
محک
مخفف عبارت محک
مؤسسات خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به...
OCD
مخفف عبارت OCD
Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک اختلال...
POS
مخفف عبارت POS
Polcystic Ovary Syndrome
سَندرُم تُخمدان پُلی‌کیستیک یا نشانگان...
HPD
مخفف عبارت HPD
Histrionic Personality Disorder
بیماری HPD، یک بیماری روانشناختی است که...
FSHD
مخفف عبارت FSHD
Facio Scapulo Humeral muscular Dystrophy
دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو...