مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPI

مخفف عبارت SPI

Serial Peripheral Interface Bus
گذرگاه ارتباط جانبی سریال (SPI) یک...
حدک

مخفف عبارت حدک

حزب دموکرات کردستان
حزب دموکرات کردستان (حدک، HDK) یک حزب...
JSOC

مخفف عبارت JSOC

Joint Special Operations Command
فرماندهی مشترک عملیات ویژه (JSOC) بخشی...
VD

مخفف عبارت VD

Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...