مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EMBA

مخفف عبارت EMBA

Executive Master of Business Administration
دورهٔ مدیریت اجرایی یا EMBA که مخفف...
SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
MA

مخفف عبارت MA

Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA

مخفف عبارت BA

Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
IBS

مخفف عبارت IBS

Iranian Biology Society
انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در...
BSC

مخفف عبارت BSC

Bachelor of Science
مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی برای دوره...