مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MA

مخفف عبارت MA

Master of Arts
کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و...
BA

مخفف عبارت BA

Bachelor of Arts
کارشناسی در رشته های علوم انسانی و هنر...
IBS

مخفف عبارت IBS

Iranian Biology Society
انجمن زیست شناسی ایران نخستین بار در...
BSC

مخفف عبارت BSC

Bachelor of Science
مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی برای دوره...
UQ

مخفف عبارت UQ

University of Queensland
دانشگاه کوئینزلند که به اختصار UQ یو...