مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LBT

مخفف عبارت LBT

Large Binocular Telescope
تلسکوپ ال‌بی‌تی (LBT) نام بزرگ‌ترین و...
BMHA

مخفف عبارت BMHA

Buffalo Municipal Housing Authority
اداره مسکن شهری بوفالو (نیویورک، آمریکا)...
IAWF

مخفف عبارت IAWF

Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران...
بکفا

مخفف عبارت بکفا

برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند آموزشی
اداره برنامه‌ریزی کامپیوتری فرایند...