مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PREP

Preposition

Prep مخفف واژه Preposition به معنای حرف اضافه
PREP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود