مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DVM

Doctor of Veterinary Medicine

دكتراي تخصصی دامپزشكي
DVM
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود