مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NS

Nano Second

نانو ثانیه (یک بیلیونیم ثانیه)
NS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود