مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EBD

مخفف عبارت EBD

El Obeid Airport
فرودگاه ال اووبید یک فرودگاه با کد یاتا...
TSL

مخفف عبارت TSL

Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگانی...
GPIB

مخفف عبارت GPIB

General Purpose Interface Bus
گذرگاه واسط همه منظوره، یا چنان که...
ARO

مخفف عبارت ARO

Arizona Radio Observatory
رصدخانه رادیویی آریزونا یک مرکز نجوم...