مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPFS

مخفف عبارت IPFS

InterPlanetary File System
یک پروژه منبع باز که پروتکلی برای ذخیره...
MPAA

مخفف عبارت MPAA

Motion Picture Association of America
انجمن سینمایی آمریکا یا به‌شکل خلاصه...
MMS

مخفف عبارت MMS

Multimedia Messaging Service
خدمات پیام چندرسانه‌ای یا ام‌ام‌اس...