مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

APR

مخفف عبارت APR

Annual Percentage Rate
نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ...
BIN

مخفف عبارت BIN

Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف شماره...
GSS

مخفف عبارت GSS

Guard Security Systems
GSS به عنوان نمادی از تجارت سیستم های...