مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MSE
مخفف عبارت MSE
Microsoft Security Essentials
مایکروسافت سکوریتی اسنشالز (MSE) یک...
IDLE
مخفف عبارت IDLE
Integrated DeveLopment Environment
آی‌دی‌ال‌ای یک ویرایشگر کد (IDE) برای...
ADB
مخفف عبارت ADB
Android Debug Bridge
توسعه نرم‌افزار اندروید فرایندی است که...
SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...
SDN
مخفف عبارت SDN
Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌افزاری...
ZFS
مخفف عبارت ZFS
Zettabyte File System
ZFS فایل‌ سیستمی است که اولین بار توسط...