مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OTFE

مخفف عبارت OTFE

On The Fly Encryption
تروکریپت نرم‌افزار رایگان کاربردی است...
BLAST

مخفف عبارت BLAST

Basic Local Alignment Search Tool
بلاست نام یک نرم‌افزار کاربردی در علوم...
CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...
KDM

مخفف عبارت KDM

Knowledge Discovery Metmodel
فرامدل کشف دانش یا KDM یک نمایش میانی...
VIRUS

مخفف عبارت VIRUS

Vital Information Resources Under Seize
ویروس رایانه‌ای (به انگلیسی: Computer...