مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LIGA

مخفف عبارت LIGA

Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
NES

مخفف عبارت NES

Nintendo Entertainment System
ان‌ای‌اس سیستم سرگرمی نینتندو که گاهی...