لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:16
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

AUMS
مخفف عبارت AUMS
Alborz University Medical Journal
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز (AU...
SBMU
مخفف عبارت SBMU
Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به...
SUMS
مخفف عبارت SUMS
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از دا...
SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار ...
NLA
مخفف عبارت NLA
National Library of Australia
کتابخانه ملی استرالیا در شهر کانبر...
BNF
مخفف عبارت BNF
Bibliothèque Nationale de France
کتابخانه ملی فرانسه یا بیبلیوتک نا...