مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IPSJ

Information Processing Society of Japan

انجمن پردازش اطلاعات ژاپن
IPSJ
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود