مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FSH

Follicle- stinulation Hormone

هورمون محرک فولیکول
FSH
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود