مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VST

مخفف عبارت VST

Virtual Studio Technology
وی‌اس‌تی یا VST سرواژه کلمات فناوری‌های...
RPD

مخفف عبارت RPD

Raccoon city Police Department
ادارهٔ پلیس شهر راکون که به شکل کوتاه...