مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NIST

مخفف عبارت NIST

National Institute of Standards and Technology
موسسه ملی فناوری و استانداردها، تاسیس...
WIPO

مخفف عبارت WIPO

World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...
CSP

مخفف عبارت CSP

Certificated Systems Professional
طراحی CSP دارای ۴ موضوع زیر می‌باشد:...